Na maloj razrednoj svečanosti održanoj16.4.2021. učenicima koji su u mjesecu ožujku dosljedno poštivali razredna pravila dodijeljene su diplome i slatke nagrade. Učenici koji su dobili nagrade i diplome su: Ena,Ema,Lana,Lovro,Roberto ,Marko,Naomi i Filip (Nije na fotografiji jer nije bio u školi)  
Čestitam svim nagrađenim učenicima!

 

,
 
Na maloj razrednoj svečanosti održanoj 5.3.2021. učenicima koji su u mjesecu veljači dosljedno poštivali razredna pravila dodijeljene su diplome i slatke nagrade. Učenici koji su dobili nagrade i diplome su: Naomi,Franka,Lana,Leona,Filip,Ena,Ema,Lovro i Roberto . 
Čestitam svim nagrađenim učenicima! 
Na maloj razrednoj svečanosti održanoj 5.2.2021. učenicima koji su u mjesecu siječnju dosljedno poštivali razredna pravila dodijeljene su diplome i slatke nagrade. Učenici koji su dobili nagrade i diplome su: Franka, Albert, Andrej,Vita,Leona, Matko, Naomi, Ena, Ema, Marko i Tea.  Čestitam svim nagrađenim učenicima! 


Na maloj razrednoj svečanosti održanoj 4.12.2020. učenicima koji su u mjesecu studenom dosljedno poštivali razredna pravila dodijeljene su diplome i slatke nagrade. Učenici koji su dobili nagrade i diplome su: Albert Fraisberger,Filip Glavaš,Roberto Vala,Naomi Petranović,Lana Knežević,Matko Ljubić,Ema Spasovski,Franka Boić, Ena Podubsky i Lovro Kožić. Čestitam svim nagrađenim učenicima! Video zapis male svečanosti dodjele diploma možete pogledati ovdje.
Na maloj razrednoj svečanosti održanoj 912.2016. učenicima koji su u mjesecu studenom dosljedno poštivali razredna pravila dodijeljene su diplome i slatke nagrade. Učenici koji su dobili nagrade i diplome su: Ivan Barić, Noa Hak, Ante Knez, Petra Gati, Karla Najvirt, Petar Fržović, Bartol Knežević, Una Zubić, Luka Vidović, Jan Podubsky i Šime Gugić. 


  Na maloj razrednoj svečanosti održanoj18.2.2013 učenicima koji su u mjesecu siječnjudosljedno poštivali razredna pravila dodijeljene su diplome i slatke nagrade. Učenici koji su dobili nagrade i diplome su:

Luka Barić, Martina Brus, Magdalena Ćorić, Nika Franković, Ivan Bezjak, Helena Jelčić, Tina kitanović, Hana Krpan, Lora Matoš, Rebeka Salak, Nika Tilinger, Arijan Janeš, Tina, Kozarić, Marko Lukić

Čestitam svim učenicima na dobrom ponašanju u mjesecu siječnju!

 Video zapis i fotografije možete pogledati ovdje.

 


 

Na maloj razrednoj svečanosti održanoj 4.12.2012. učenicima koji su u mjesecu studenom dosljedno poštivali razredna pravila dodijeljene su diplome i slatke nagrade. Učenici koji su dobili nagrade i diplome su:

Luka Barić, Martina Brus, Magdalena Ćorić, Nika Franković, Nika Galić, Marija Horvat, Helena Jelčić, Tina Kitanović, Lina Kordaso, Tina Kozarić, Hana Krpan, Rebeka Salak i Nika Tilinger.

Čestitam svim učenicima na uzornom ponašanju u školi tijekom mjeseca studenog. Nadam se da će još više učenika idući mjesec dobiti diplomu i nagradu. Isto tako čestitam i svim ostalim učenicima koji su za pojedine tjedne osvajali smješkiće. Uskoro ćemo organizirati razredni sajam pa će svi oni učenici koji imaju smješkiće moći za njih nešto i kupiti. 

Fotografije i video zapis o razrednoj svečanosti možete pogledati uskoro.

                                                                                                                                                                                                                          Učitelj Mario Gavran

 


Ovdje možete pogledati fotografije.

 

Make a free website with Yola